MUROVACIA MALTA

Murovacia malta na priame použitie

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY: Predmiešaná suchá malta, ktorú treba zmiešať s vodou na mieste stavby.

Zloženie materiálu: Minerálne plnivo, vlastnosti vylepšujúce prísady a cementové spojivo.

Balenie: 40 kg papierové vrece

Skladovateľnosť: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom,

silným slnečným žiarením do 6 mesiacov od dátumu poznačenom na obale.

POUŽITIE: Murovacia malta KINGSTONE slúži k výstavbe murív nových a starých

obytných budov, verejných budov a priemyselných objektov (tehla, betónová tvarovka atď.).

TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA: 40 kg-vé vrece vymiešame s vodou v miešačke alebo

vŕtačkou vybavenou miešacím nástavcom, prípadne ručne. Takto pripravenú maltu

spracujeme tradičným murárskym náradím, dodržaním technológie murovania. Na murovaciu

maltu počas doby tuhnutia nesmie pôsobiť mráz. V nijakom prípade nepoužívajte prísady na

zníženie bodu mrazu ani nijaké iné prímesy.

K 40 kg murovacej malty je potrebný 8-9 l čistej vody.

APLIKÁCIA: Pri teplotách medzi +5°C a +30°C.

Produkt je vhodný na použitie v exteriéroch aj interiéroch.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!