Lomové kamene

K lomovému kameňu sme pre našich zákazníkov k dispozícii s dvomi výrobkami.

  • Škárovacia hmota na lomový kameň

Pre škárovanie kameňa v exteriéroch aj interiéroch.

Predmiešaná, prášková, s cementovým a umeloživicovým spojivom.

  • TEXTURATO Impregnácia na kameň:

Tekutá impregnačná látka bez zápachu pre dodatočnú povrchovú úpravu lomového kameňa, štiepanej tehly, ktorá osvieži pôvodnu farbu povrchu a pritom poskytuje vodovzdorný účinok. Zabezpečuje ochranu proti mrazom a tvorbe machu.

vágott_terméskő.jpg