SUŠIACA, VODOTESNÁ A PRIEDUŠNÁ ZÁKLADNÁ OMIETKA ACROPOL

Predmiešaná, suchá malta prášková, s cementovým a vápnovým spojivom,s prísadou, hotová na použitie.

Použitie: Sušiaca, vodotesná a priedušná základná omietka ACROPOL® slúži na zastavenie navlhovania budov, jej špecialita sa skrýva v použitej prísade. Špeciálna prísada spraví stvrdnutú omietku z kladného a rovnako zo záporného smeru vodotesnou, vďaka svojho špeciálneho zloženia zostáva hotová vrstva aj napriek tomu priedušná.

Oblasti použitia:

 • Na trvalú obnovu stien poškodených vhlkosťou, soľou v interiéroch a exteriéroch pamiatkových budov a tradičných stavieb.
 • Na vytvorenie vodotesnej omietky vo vlhkých miestnostiach, kúpeľniach.
 • Na dodatočnú izoláciu pivníc, soklov a omietaných plotov.
 • Na vytvorenie vodotesnej omietky šácht, objektov s technickým zariadením budov, vodných nádrží
 • Na predchádzanie neskorších soľných výkvetov dekoračného tehlového obkladu
 • Na opätovné omietanie liadkových, stuchnutých, mokrých stien s plesňovými škvrnami
 • Na vytvorenie vonkajšej a vnútornej omietky budov ohrozených povodňami
 • Na obnovu budov s murivom z ubíjanej hliny a nepálenej tehly

Vlastnosti výrobku:

 • Vynikajúca vodotesnosť a priedušnosť
 • Paropriepustnosť
 • Rovnako je vhodná na izoláciu z vnútornej a z vonkajšej strany
 • Dobrá priľnavosť
 • Výborná odolnosť voči sulfátom
 • Mrazuvzdorná
 • Aplikácia je možná aj na vlhký podklad
 • Odolná voči soľným výkvetom
 • Odolná voči nárazovému dažďu
 • Ručné aj strojové spracovanie
 • Gletovateľná, jednovrstvový systém
 • Použitím výrobku sa stáva obytný priestor zdravším.
 • Spomedzi dodatočných hydroizolačných technológií je najjednoduchším a najhospodárnejším riešením

Návod na použitie: K predpísanému množstvu vody (cca. 5,5-6 litrov/25 kg) postupne pridávame obsah vreca, vymiešame hmotu za min. 5-6 minút na bezhrudkovú konzistenciu. Maltu možno pripraviť miešačkou aj ručným miešaním. V prípade predávkovania vody možno maltu zhustiť len pôvodným suchým materiálom. Zmiešajte len toľko hmoty, koľko možno spracovať za 2 hodiny (v závislosti od teploty vzduchu). Neaplikovať pod +5°C-ou teplotou povrchu resp. vzduchu, vyhýbať sa aplikácii nad +25°C. Nanesenú hmotu chrániť aspoň 24 hodín pred nárazovým dažďom, mrazom respektive silným slnečným žiarením a prievanom.

Pri miešaní sa odporučuje spracovať obsah viac vriec naraz.

V prípade sušenia stien: Hmota pripravená z vody a zo sušiacej, vodotesnej a priedušnej základnej omietky ACROPOL je vhodná na vysušenie murív, ich udržiavanie v suchom stave, keď sú navlhnuté z rôznych príčin. Úspešne sa používa najčastejšie v prípade nedostatkov, chýb hydroizolácie proti zemnej vlhkosti, pri opravenom probléme vodoinštalácie. Sušiacu omietku možnou používať pod a nad rovinou izolácie, a rovnako na vonkajšej aj vnútornej strane. Pripravená omietka vysušuje murivo a udržuje ho v suchom stave. Vysuší aj stenu navlhnutú do 50%. Použitá prísada znižuje v murive príjem vody (Hydrofóbna vlastnosť). Je vhodná tiež na vysušenie, udržanie soklov nových stavieb v suchom stave, ktoré sa navlhajú pod úrovňou izolácie stien. Suché steny ušetria v zime výdavky na kúrenie (Výparné teplo). Pri aplikácii na murivo z nepálenej hliny sa odporučuje použitie rabicového pletiva alebo pletiva na zosilnenie omietky.

V prípade hydroizolácie: Hmota pripravená z vody a zo sušiacej, vodotesnej a priedušnej základnej omietky ACROPOL je vhodná na vyhotovenie hydroizolačnej omietky na konštrukcie budov, častí budov proti priesakovej vode, podzemnej vode a úžitkovej vode, na vyhotovenie omietok na vonkajších a vnútorných povrchov základných platní, pilierov, oporných múrov, murív z betónu, tehly, lomového kameňa, hliny a zmiešaného muriva v minimálne 2 cm hrubej vrstve.

Technológia nanášania: Podklad má byť čistý, zbavený prachu, uvoľnených, odpadávajúcich, spránivených častí. Takúto starú omietku, zvyšky vápna, farby a oleja treba odstrániť. Spráchnivené, zlé časti kameňov, tehál treba vysekať až do tvrdého povrchu. Na očistenej stene, zvlášť, ak má hladký povrch, sa odporučuje vysekať škáry v 2-3 cm hĺbke, potom ich vyplniť pripravenou hmotou. Navlhčenie podkladu je v každom prípade nutné. Na podklad pripravený vyššie uvedeným spôsobom sa nanáša omietka v 1 vrstve, v maximálne 3 cm hrúbke tradičnými murárskymi náradiami, ako aj omietacím strojom (ale k hladeniu sa neodporučuje mokrá špongia, resp. drevené náradie). Počas nanášania treba dbať na čistotu. Do omietky sa cudzie, znečisťujúce látky nesmú dostať (ohorok, zápalka, blato). Spadnuté kúsky omietky je ZAKÁZANÉ znova použiť!

Omietka je vhodná do starých aj nových budov, na miestach s vysokou hladinou podzemnej vody, k zhotoveniu základu izolácie stien pivníc, podzemných garážov, žúmp na odpadovú vodu resp. usadzovacích nádrží. Vďaka jej vodoodpudivej schopnosti zvyšuje účinnosť izolácie. Je vhodná na doplňujúce omietanie dodatočnej izolácie stien (zarážanie nerezových oceľových dosiek, izolácia podrezaním muriva, izolácia chemickou injektážou). V murive omietanej Sušiacou, vodotesnou a priedušnou základnou omietkou ACROPOL® je protitlak vyšší, ako tlak kapilárnej vody smerujúcej nahor (kapilárna depresia). Povrch vytvorený Sušiacou, vodotesnou a priedušnou základnou omietkou ACROPOL® si vyžaduje dodatočné ošetrenie (udržiavanie mokrého povrchu minimálne 7 dní – v závislosti od poveternostných podmienok). Oneskorené a nedostačujúce dodatočné ošetrenie vylučuje záruku.

V špeciálnych prípadoch si vypýtajte radu výrobcu.

Predpisy sú povinné, v prípade ich nedodržania sa nezaručuje fungovanie výrobku podľa určenia.

Spotreba materiálu: cca. 15-16 kg/m2/1 cm

Potrebné náradia: tradičné murárske náradia vyrobené z plastu alebo kovu, povrch ktorých má byť čím uzavretejší (k hladeniu sa neodporučuje používanie mokrej špongie a drevených náradí).

Doba schnutia: pri 20°C stvrdne za cca 24 hodín, v závislosti od poveternostných podmienok.

Skladovanie: Výrobok skladujte na suchom a chladnom mieste, chránenom pred vlhkosťou a vodou.

Spotrebujte do: 12 mesiacov odo dňa výroby v pôvodnom balení za uvedené podmienky.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!