ŠTUKOVÁ OMIETKA PRE VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ POUŽITIE

Štuková omietka na priame použitie

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY:

Aplikácia: Predmiešaný výrobok, ktorý treba pred spracovaním zmiešať s vodou.

Zloženie materiálu: Minerálne plnivo, vlastnosti vylepšujúce prísady, cementové spojivo.

Balenie: 40 kg papierové vrece

Skladovateľnosť: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom,
silným slnečným žiarením do 6 mesiacov.

Spotreba materiálu: 40 kg omietkovej malty pri 2 mm hrúbke vrsty postačí na plochu 18 m2.

POUŽITIE: Je použiteľná ako štuková omietka na vyhladenie omietkovej malty vo
vonkajších aj vnútorných priestoroch.

TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA:

MIEŠANIE: Štukovú omietku vymiešame na kašovitú konzistenciu s pridaním vody. V prípade 40 kg vreca je potrebných 11-12 l čistej vody v závislosti od teploty a vhlkosti vzduchu a nasiakavosti povrchu. Veľmi prášny, suchý povrch treba najprv navlhčiť (nepoužívajte na prášny, suchý povrch.). Nanášanie sa robí murárskym hladidlom alebo sťahovacou doskou, ale nesmie byť hrubšia ako 2 mm. Štukovú omietku po vymiešaní treba spracovať do 2-3 hodín, už stuhnutý produkt sa znovu použiť nedá. Hotový povrch treba chrániť od poveternostných plyvov (dážď, mráz, silné slnečné žiarenie) v prípade potreby sa musí často navlhčiť. Tvorí dobrý základ pre farbivá, resp. minerálne alebo organické materiály. K produktu pridávajte iba čistú vodu.

Použiteľné: Pri teplotách medzi +5°C a +25°C.

Produkt je vhodný na použitie v exteriéroch aj interiéroch.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!