Služby

  • Zabezpečenie stabilnej kvality:

Naša firma vyrába a skladuje svoje výrobky pomocou najmodernejšej technológie, respektive na základe normy MSZ EN ISO 9001:2009, ktorou zabezpečuje a garantuje stálu a stabilnú kvalitu.

  • Rýchla dodávka, pružná obsluha, vždy s ohľadom na nároky partnerov
  • Osobné odborné poradenstvo:

V súvislosti s výrobkami našej firmy poskytujeme rýchle a efektívne technické poradenstvo buď osobne, ale aj telefonicky. Podľa požiadaviek predvádzame aj ukážky v celej krajine vo forme kvalifikačných kurzov.

  • Vývoj výrobkov, rozširovanie palety:

Naša firma prihliada na nároky, návrhy partnerov, tým rozvíja respektive rozširuje svoju paletu výrobkov najrýchlejšími a najúčinnejšími metódami (pomocou laboratória) v záujme ďalšej expanzie na trhu.