Sušený, triedený kremenný piesok

Na ukladanie zámockej dlažby, na vyplnenie škár, na ukladanie tradičných parkiet, k pieskovaniu skla, vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.

V dvojakej veľkosti zrna:

-          0,1-0,6 mm

-          0,6-1,4 mm