KINGSTONE STROJOVÁ A RUČNÁ ZÁKLADNÁ OMIETKA


HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY:
Aplikácia: Predmiešaný výrobok, spracovateľný piestovým a závitkovým omietacím strojom. Môže byť použité len na tehlových, betónových, atď. murivách s vodorovným tesnením, rovnako vo vonkajších a vnútorných priestoroch.

ZLOŽENIE MATERIÁLU: Minerálne plnivo, vlastnosti vylepšujúce prísady, cementové spojivo.

Balenie: 40 kg papierové vrece

Skladovateľnosť: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom, silným slnečným žiarením do 6 mesiacov od dátumu poznačenom na obale.

SPOTREBA MATERIÁLU: v 1 cm hrúbke stačí na 3–3,5 m2. K 1 vrecu základnej omietky je potrebný 9-10 l vody v závislosti od vlhkosti vzduchu a nasiakavosti povrchu.

PRÍPRAVA PODKLADU:
Strojovú základnú omietku nanášame na taký povrch, ktorý je dostatočne pevný, je zbavený prachu a nečistôt. Pri starých a prašných múroch, betónových povrchoch navrhujeme používať sanačnú omietku. Uvoľnené časti treba odstrániť. Základnou omietkou treba vyplniť väčšie trhliny, kde povrch nie je jednotný, je účelné aplikovať pletivo na výstuž omietky. Min. 1 dňom pred plánovaným nanášaním strojovej základnej omietky treba na povrch naniesť sanačnú omietku.

POUŽITIE:
Jednovrstvová omietková malta na ručné a strojové spracovanie vo vonkajších a vnútorných priestoroch. Nepoužívať na vonkajšie steny pivníc, na bazény resp. omietanie podmuroviek a poróznych betónových povrchov.

APLIKÁCIA:
Omietka na spracovanie piestovým a závitkovým omietacím strojom. Max. hrúbka jednej vrstvy je 18 mm. Hrúbka omietkyvo vonkajších priestoroch je 18 mm, vo vnútorných priestoroch 12 mm, hrúbka stropnej omietky 10 mm. Ak po prvej vrstvy nasleduje nanášanie druhej, povrch treba zdrsniť pre zabezpečenie lepšej priľnavosti. Takto pripravená plocha je hotová k obkladaniu alebo k naneseniu omietkovej malty. Hotový povrch treba chrániť od vplyvom počasia /dážď, mráz, silné slnečné žiarenie/. Keď k vyrovnaniu muriva je potrebná hrubšia vrstva, túto možno docieliť iba nanesením viacerých vrstiev. Miešajte iba s čistou vodou.

POUŽITEĽNÉ: Pri teplotách medzi +5°C a +25°C.

Produkt je vhodný na použitie v exteriéroch aj interiéroch. Prosím, starostlivo si prečítajte tieto informácie, venujte im pozornosť počas práce, pretože výrobca poskytuje záruku len na taký prípravok, ktorý bol aplikovaný odborným pracovníkom podľa predpísanej technológie. K prípravkom nie je možné primiešať inú hmotu okrem vody a to v uvedenom množstve.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!