Fasádne tepelnoizolačné systémy

hoszigetelo_rendszer_texturato.jpg
VONKAJŠÍ TEPELNOIZOLAČNÝ SYSTÉM

Skladá sa z Kingstone polystyrénového lepiaceho a armovacieho tmelu, z polystyrénových dosiek s vynikajúcou tepelnoizolačnou schopnosťou, zo sklotextilnej siete s veľkou pevnosťou a odolnosťou proti alkáliám, z doplnkov ako sú hmoždinky, rohové a soklové lišty, a z jemnej omietky Kingstone Mediterranean na priame použitie v 360 odtieňoch.

ŠTRUKTÚRA SYSTÉMU:                    SPOTREBA MATERIÁLU:
cca. množstvo/m2
- Acrylbond Univerálny základný hĺbkový náter   0,1 l
- Polystyrénový lepiaci tmel                             3-3,5 kg
- Polystyrénová doska                                    1,0 m2
- Sklotextilná mriežka                                    1,1 m
- Polystyrénový armovací tmel                         3-3,5 kg
- Základný náter pod jemnú omietku                0,1 l
- Dekoratívna jemná omietka                    
- TEXTURATO škrabaná 2 mm                         cca. 2,5-2,8 kg
- TEXTURATO s ryhovaným efektom 1,5 mm     cca. 2,3-2,5 kg
- Tanierové hmoždinky, rohové a soklové lišty   podľa potreby

Spotreba materiálu je orientačná, v malom množstve sa môže odlišovať v závislosti od podkladovej plochy a technológie práce.
Pri aplikácii zatepľovacieho systému na drevoštiepkové dosky (OSB doska) sa polystyrénové dosky upevňujú bez lepenia, pomocou drevený kolík vhodnej veľkosti.

APLIKÁCIA: Príprava podkladu: Pred začiatkom izolačných prác na budove je nutné najpr zabudovať parapetné dosky, okná, dvere. Pred lepením je potrebné očistiť povrch od nečistôt. Pri dodatočnej izolácii treba odstrániť padajúcu omietku. Kvalitný podklad treba do potrebnej miery sýtosti natrieť vhodne zriedeným základným hĺbkovým náterom Acrylbond pomocou maliarskeho valca, alebo kotúča.

Nanášanie systému:
Na hĺbkovým náterom spevnený, priľnavý, vysušený povrch prilepíme podľa presných technických rozmerov expandované polystyrénové dosky. Na tepelnoizolačné dosky nanesieme lepidlo na okraje a v bodoch na viacerých miestach, a nalepíme na fasádu v spoji tesne k sebe. Lepidlo sa nesmie dostať medzi štrbiny polystyrénových dosiek.
Je účelné na pripevnenie používať dostatočne dlhé tanierové hmoždinky a hrany chrániť rohovou lištou.
Po nalepení dosiek treba sklotextilnú sieť vložiť do armovacej hmoty nanesenej na povrch polystyrénu. Treba dávať pozor, aby sieť nebola pokrčená. Potom treba naniesť lepiaci tmel. Okraje siete musia byť prekrývané. Je dôležité, aby bol povrch rovnomerný, hladký a sieť úplne prikrytá. Stuhnutý a vysušený povrch treba natrieť základným náterom pod jemnú omietku. Keď je základ suchý, môžeme začať s nanášaním jemnej omietky podľa technického predpisu.

Vonkajší vzhľad:
Jemná dekoratívna omietka okrem estetického vzhľadu zabezpečí aj vynikajúci UV stabilný, vodoodpudivý ochranný povrch. Nanášanie jemnej omietky Kingstone so zvolenou štruktúrou sa môže konať podľa technického predpisu.
Pred natieraním tepelnoizolačného systému Kingstone farbivom na vonkajšie steny je účelné tmelovaný povrch pregletovať nivelačnou gletovacou hmotou KINSTONE pre vonkajšie a vnútorné použitie pre hladší povrch. Vysušený povrch treba natrieť základným náterom Acrylbond, a po vyschnutí tohto náteru možno začať s nanášaním farbiva.

TEPELNÁ IZOLÁCIA SOKLOVEJ ČASTI: podľa hore uvedenej technológie s použitím tepelnoizolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu. Ako ochrannú a dekoračnú omietku navrhujeme soklovú ozdobnú omietku Quarctex.

MIEŠANIE, RIEDENIE:
Lepiaca a armovacia hmota:
- k 1 kg suchej hmoty 0,3–0,4 l vody, podľa teploty a vlhkosti vzduchu, miery nasiakavosti povrchu. Miešanie vykonávame vŕtačkou vybavenou miešacím nástavcom. Zmiešanú hmotu necháme odpočinúť 10-15 min a potom ešte raz premiešame. Odporúča sa hmotu spracovať do 3 hodín.

ACRYLBOND hĺbkový základný náter
- na 1 l základu 1-1,5 l vody pre potrebu lepenia na podkladový povrch

TEXTURATO základný náter
- na 1 l základu 0,2-0,3 l vody pod omietku TEXTURATO so škrabaným a ryhovaným povrchom

Jemná omietka
- možno riediť pridaním maximálne 0,1-0,2 l vody na 1 vedro. Pomer riedenia sa môže meniť v rozhraní zadaných hodnôt v závisloti od teploty a vlhkosti vzduchu, miery nasiakavosti povrchu.

Potrebné vedieť:
- Pri dodatočnej tepelnej izolácii je nevyhnutné na pripevnenie tepelnoizolačných dosiek používať tanierové hmoždinky.
- Pri určení veľkosti tanierovej hmoždinky je potrebné venovať pozornosť tomu, že ju treba navŕtať do hĺbky 5 cm.
- Pri tepelnej izolácii a vysušovaní povrchu teplota podkladu a vzduchu musí byť nad +5°C.
- Nie je možné použiť v daždivom, hmlistom počasí a horúčave. K prípravkom nie je možné primiešať inú hmotu okrem vody.

Prosím, prečítajte si podrobný popis výrobku aj technologický popis materiálu použitého v systéme!
Za škody vzniknuté počas realizácie, resp. jej okolností (poveternostné podmienky, povrch, náradie, atď.), jej nedostatkov, výrobca použitých materiálov nenesie zodpovednosť!
Použitie našich výrobkov vyžaduje odbornosť!
Prosím, starostlivo si prečítajte tieto informácie, venujte im pozornosť počas práce, pretože výrobca poskytuje záruku len na taký prípravok, ktorý bol aplikovaný odborným pracovníkom podľa predpísanej technológie.