ACRYLFLEX pružná gletovateľná hydroizolácia pre vonkajšie a vnútorné použitie

Oblasti použitia: Výrobok je vhodný na hydroizoláciu pod dlažby (napr.: terasy, chodby, sokle) do mokrých a vlhkostne zaťažených miestností budov (kúpeľne, sprchy, kuchyne, atď.) na hydroizoláciu proti pare, vlhkosti, prevádzkovej a úžitkovej vode. Je silne nasiakavá, je vhodná na ochranu minerálnych povrchov citlivých na vhlkosť ešte pred obkladaním (betón, tehlové škárované murivo, vápnová-cementová omietka, sádrokartón, drevotrieskové a betonyp dosky, pórobetónové murivá). Nie je vhodná na izoláciu proti vodnému tlaku!

Prednosti výrobku:

  • EKOLOGICKÝ, bez rozpúšťadiel, na vodovej báze.
  • Vytvára vodotesný povrch, ochráni citlivý základný povrch na vlhkosť pod obkladom.
  • Hotový na použitie, ľahko sa nanáša, nevyžaduje ďalšie prísady.
  • Premosťuje trhliny, pružne ich vypĺňa, resp. premosťuje už existujúce a dodatočne vzniknuté trhliny (do cca. 0,5-1,5 mm).
  • Po uschnutí možno priamo obkladať, nevyžaduje zvláštnu ochranu.

Spôsob použitia:

Príprava podkladu: Podklad musí byť čistý, suchý, dostatočne únosný. Na povrch treba najprv naniesť Acrylfix základný náter podľa uvedených na informačnom liste. Acrylflex® pružnú gletovateľnú hydroizoláciu možno naniesť iba po uschnutí základného náteru.

Aplikácia izolácie: Acrylflex® pružná gletovateľná hydroizolácia sa aplikuje na povrch štetcom alebo nerezovýcm hladidlom bez riedenia v 2 vrstvách. Medzi aplikáciou 2 vrstiev musí prejsť aspoň 3 hodinová doba na schnutie. Čas schnutia závisí od teploty vzduchu a povrchu (20°C), od ich vlhkosti a od účinnosti vetrania miestnosti. Pri rohoch, ako aj pri rúrových izoláciách sa odporučuje umiestnenie sieťky a/alebo „bandážnej pásky” na upevnenie medzi dvoma vrstvami. Po úplnom uschnutí (cca. 24 hodín) možno na izolovaný povrch ukladať obklad iba Flexibilným lepidlom na obklady a dlažby ACROPOL® Super (C2TE).

Farba: bledomodrá

Spotreba materiálu: Cca. 1,4-1,6 kg/m2 v dvoch vrstvách.

Spracovateľnosť: nad +5°C povrchovou teplotou.

Doba otvorenia, začiatok vzniku kožky: 20-25 minút.

Doba schnutia: cca. 3 hodiny.

Ukladanie obkladu: po minimálne 24 hodín.

Skladovanie: V pôvodnom balení, na chladnom, suchom mieste CHRÁNENOM PRED MRAZOM!

Doba použitia: Pri predpísaných podmienkach skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.

Balenie: 6, 12 a 24kg-vom balení, vo vzduchotesnom plastovom vedre.