ACRYLSEAL Tekutá fólia

Oblasti použitia:

Hydroizolácia plochých striech: Acrylseal® je vhodný na obnovu (opravu) starých bitúmenových izolácií plochých striech a na hydroizoláciu nových betónových strešných plôch. Výrobok je vhodný na betónový a bitúmenový podklad.

Prednosti výrobku:

  • Šetrí okolie, neobsahuje rozpúšťadlá, je vyrobená na vodovej báze.
  • Je hotový k použitiu, ľahko sa nanáša, nevyžaduje pridanie ďalších prísad.
  • Vytvára nepresiakavý, pochôdzny povrch.
  • Je biely, UV stabilný, dobre odráža svetlo, preto nie je potrebné nanesenie ďalšiej vrstvy na odrážanie svetla.
  • Zabraňuje výskytu trhlín, pružne zatesňuje resp. premosťuje už existujúce a neskôr sa objavujúce trhliny (max. 5 mm).
  • Predĺženie pri trhaní 250 %.

Použitie: Príprava podkladu: Podklad musí byť čistý, suchý, patrične únosný. V prípade starej bitúmenovej strešnej izolácie treba uvoľnené a odlupené časti zo strešnej konštrukcie opraviť. Pri aplikácii na plochú strechu má byť sklon strechy (na bod alebo čiaru v smere odtokov) minimálne 3%.  Pred nanesením treba výrobok dobre premiešať. Je nanášateľný valčekom alebo vhodným airless striekacím zariadením.

Technológia nanášania:

  • 1. vrstva: po 25-30% riedení vodou, valčekom alebo striekacou pištoľou na celú plochu strechy. Doba schnutia: v prípade 20°C je 8 hodín v závislosti od vlhkosti a teploty vzduchu.
  • 2. vrstva: je potrebné použitie 145 g/m2-vej sklotextilnej sieťky, ktorú umiestníme do neriedenej tekutej fólie. Dbajme na to, aby sieťka bola uložená s minimálne 10 cm-vým prekrytím. Pri rohoch, komínoch, vetracích otvoroch a iných otvoroch technických zariadení budovy je podľa odborných predpisov potrebné vytvorenie goliera vkladaním 145 g/m2-vej sklotextilnej sieťky. Pri dilatáciách vytvorených na strešnej ploche treba ukladať do neriedenej tekutej fólie Acrylseal® jednu vrstvu sklotextilnej sieťky paralelne s dilatáciou. Sieťku a hydroizoláciu Acrylseal® treba naniesť na obvodové múry v prípade každej vrstvy až po plechovania.

Doba schnutia: pri 20°C 8 hodín v závislosti od vlhkosti a teploty vzduchu.

  • 3. vrstva: Vytvoríme závernú vrstvu technológiou uvedenou pri 2. vrstve. Výrobok nastriekame alebo natrieme pomocou valčeka na celú plochu a to bez riedenia.

Spotreba materiálu: 0,5-0,7 l/m2/ 3 vrstvy v závislosti od povrchu a nasiakavosti.

  • Ak plocha strechy, ktorú chceme izolovať presahuje 500 m2, treba ukladať ešte jednu vrstvu sklotextilnej sieťky s takým istým postupom, ako pri 2. vrstve. So sklotextilnou sieťkou vloženou do náteru možno zvýšiť odolnosť povrchu proti mechanickým pôsobeniam. Treba dbať na to, aby ďalšia vrstva sieťky bola uložená kolmo na predchádzajúcu vrstvu.

Spotreba materiálu: 1,0-1,2 l/m2/ 5 vrstiev.

Výrobca preberá garanciu záruky len v tom prípade, ak realizátor prísne dodrží hore uvedené technologické predpisy.

Nárok na údržbu povrchu s izoláciou Acrylseal® môžete minimalizovať tak, že každý piaty rok na povrch nanesiete podľa technologických predpisov obnovujúcu vrstvu z neriedeného výrobku.

Hydroizolázia, farbenie eternitu, vlnitého eternitu, ostrouhlej bridlice:

Na hydroizoláciu respektive farbenie starého a nového eternitu, vlnitého eternitu, ostrouhlej bridlice. Predlžuje životnosť eternitovej bridlice, chráni ju pred mrazom a machom. A nie v poslednom rade vieme vytvoriť estetickú modernú strechu.

Technológia nanášania: Podklad musí byť čistý, suchý a zbavený prachu.

- 1 vrstva: po 30%-nom rozriedení látky vodou ju nanesieme striekacou pištoľou alebo štetcom na celú plochu, respektive ju impregnujeme. Doba schnutia: pri 20˚C sú 2 hodiny.

- 2. vrstva: po 10%-nom rozriedení vodou zopakujeme postup. Látka je po 8 hodinách pri min. 20˚C a suchom počasí odolná voči hnanému dažďu.

Pri obnove eternitovej bridlice treba uvoľnené časti, starú farbu respektive mach a iné nečistoty odstrániť. Potom nasleduje rovnaká technológia nanášania, ako v prípade nových bridlíc.

Spotreba materiálu: 0,3-0,4 l/m2/ 2 vrstvy v závislosti od povrchu a nasiakavosti.

K príprave náteru je vhodné suché počasie bez dažďa, hmly a mrazu. Počas nanášania a celej doby schnutia musí byť teplota povrchu a okolia aspoň +15°C, avšak najviac +35°C. 2 dni po nanášaní treba náter chrániť pred dažďom.

Skladovanie: V pôvodnom balení na chladnom, suchom mieste CHRÁNENOM PRED MRAZMI!

Spracovateľnosť: Pri dodržaní predpísaného skladovania do 12 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale.

Zdravie a ochrana životného prostredia: Acrylseal® Hydroizolácia na ploché strechy a exteriéry nie je zdraviu škodlivá. Podľa príslušného nariadenia sa nepovažuje za nebezpečný výrobok, nie je povinnosť označenia.

Balenie: 5 l; 10 l vzduchotesné vedro z umelej hmoty.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!