NIVELAČNÁ GLETOVACIA HMOTA PRE VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ POUŽITIE

Predmiešaná nivelačná gletovacia malta s cementovým a umeloživicovým spojivom.

Hlavná charakteristika: biela, ľahko spracovateľná, rozotierateľná, mrazu odolná, mierne paropriepustná. Miešanie strojom alebo rukou, na ručné spracovanie. Pre jej dobré vlastnosti ju odporúčame k vytvoreniu homogénnych povrchov pod disperzné farbivá.

Zloženie materiálu: Prírodná minerálna látka, biely cement, umelá živica, vlastnosti vylepšujúce prísady.

Spotreba materiálu: cca 0,5–2 kg/m2 na 1 vrstvu, v závislosti od gletovanej plochy. Pre náročné povrchy je vhodné dvakrát gletovať.

Doba schnutia: cca 6 hod. v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu a hrúbky hmoty.

Nanášanie farby: pri 20°C po 24 hod.

Použitel’né: pri teplote vzduchu a podkladu nad +5 °C, na suchý a čistý povrch. Povrch pred gletovaním treba dôkladne očistiť, padajúcu a voľnú omietku starostlivo odstrániť. Pri vysokej teplote je vhodné kvalitný povrch ošetriť hĺbkovým základným náterom Acrylbond, ak je povrch slabší, je potrebné ho pred gletovaním ošetriť.

Miešanie: k 1 kg suchej hmoty je potrebné pridať 0,3 - 0,4 l vody z vodovodu (ideálne 20 °C) v závislosti od požadovanej hrúbky vrstvy, od povrchu, od teploty a vlhkosti vzduchu. Pri miešaní pridávame vždy suchú hmotu do vody. Miešať je účelné vŕtačkou vybavenou miešacím nástavcom. Zmiešanú hmotu necháme stáť 10 - 15 min. a potom ešte raz premiešame. Hmotu sa odporúča spracovať do 3 hodín.

Chemický dopad: Pri dodržaní bezpečnostných predpisov pri práci je zdraviu neškodná.

Aplikácia: Novostavby a staré budovy, betón, betonyp doska, sádrokartón, na vyhladenie plôch natierané cementovou omietkou s kvalitou Hvh 10, na vonkajšie a vnútorné gletovanie. Vhodné aj na vyhladenie po natieraní škrabanej základnej omietky na hĺbkový základný náter Acrylbond a na povrch s brizolitom.

Základný náter Acrylbond: Riedenie: Na 1 l Acrylbond 1 l vody (ideálne je 20 °C-vé ).
Spotreba materiálu: v neriedenej podobe 0,1 - 0,15 l/m2 podľa nasiakavosti povrchu.

Skladovanie: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom, silným slnečným žiarením do 6 mesiacov.

Balenie: 5 kg; 25 kg papierové vrece.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!