TERRA základný náter

Farebný základný náter na priame použitie, na akrylovej báze, neškodný pre životné prostredie,  s obsahom prírodných minerálnych látok

Hlavná charakteristika: Farebný hĺbkový základ, vodou riedený s akrylovým spojivom, obsahuje špeciálne prísady. Pri spracovaní zviaže prach, dostane sa do pórov povrchu, tak ho upevní, zabezpečí silný a priľnavý základný povrch pre jemné omietky s umeloživicovým spojivom.

Riedenie: Vodou (ideálne 20°C voda z vodovodu).

Pomer riedenia: na 1 l TERRA základný náter 0,2-0,3 l vody, V závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu, miery nasiakavosti povrchu.

Spotreba materiálu: v neriedenom stave 0,1-0,15 l v závislosti od nasiakavosti základu.

Doba na schnutie: nad 20°C 6 hod.

Teplota pri spracovaní: nad +5°C.

Použitie: Základ pre jemnú omietku TERRA.

Pole použitel’nosti:

- vyhladená základná omietka

- betónový povrch

- gletovaná stena

- betonyp doska

- KINGSTONE tepelnoizolačný systém

Aplikácia: Je vhodné na aplikovanie hĺbkového základného náteru na povrchy pred natieraním ochrannej a dekoratívnej jemnej omietky TERRA. Jeho úlohou je spevnenie podkladu, vyrovnanie nasiakavosti a zabezpečenie priľnavosti. Kvalitný povrch treba pred nanesením jemnej omietky starostlivo pripraviť. Pri miere riedenia a množstva základu treba prihliadnuť na teplotu vzduchu a podkladu a mieru nasiakavosti povrchu. Na suchý, čistý, pevný a rovnomerný povrch nanášame základný náter TERRA pomocou maliarskeho valca alebo kotúča. Jemnú omietku je možné natierať len na suchý základ.

Výrobok nepoužívajte pri teplote podkladu a vzduchu pod +5°C, ani vo vlhkom, hmlistom, daždivom počasí resp. pri silnom slnečnom žiarení.

K výrobkom sa nesmú (okrem zadaného množstva vody) primiešať iné farbivá príp. hmoty!

Skladovanie: v originálnom balení 1 rok (+5°C – +30°C), na krytom mieste, chránenom pred sálavým teplom, silným slnečným svetlom.

Balenie: 5 l; 10 l vzduchotesné vedro z umelej hmoty.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!