Polystyrénová doska

Fasádna (EPS) penová expandovaná polystyrénová doska pre tepelnoizolačné systémy, s provotriednou pevnosťou v tlaku 80 kPa.

Pole použitia: Pre izoláciu a tepelnú izoláciu fasád.


Technlógia nanášania: Na hĺbkovým náterom spevnený, priľnavý, vysušený povrch prilepíme podľa presných tepelnotechnických rozmerov expandované polystyrénové dosky. Na tepelnoizolačné dosky nanesieme lepidlo na okraje a v bodoch na viacerých miestach, a nalepíme na fasádu v spoji tesne k sebe. Lepidlo sa nesmie dostať medzi štrbiny polystyrénových dosiek. Je účelné na pripevnenie používať dostatočne dlhé tanierové hmoždinky a hrany chrániť rohovým profilom.

2 cm EPS – H80
3 cm EPS – H80
4 cm EPS – H80
5 cm EPS – H80
6 cm EPS – H80
7 cm EPS – H80
8 cm EPS – H80
9 cm EPS – H80
10 cm EPS – H80
12 cm EPS – H80