MRAZUVZDORNÝ BETÓNOVÝ POTER /ESTRICH/

Betónový poter hotový pre priame použitie.

Hlavné charakteristiky:
Aplikácia: Predmiešaný výrobok, ktorý treba pred použitím zmiešať s vodou.

Zloženie materiálu: Minerálne plnivo, vlastnosti vylepšujúce prísady, cementové spojivo.

Skladovateľnosť: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom, silným slnečným žiarením do 6 mesiacov.

Spotreba materiálu: pri 1 cm-vej hrúbke vrstvy 20 kg/m2.

Hrúbka vrstvy: Poter nanesený priamo na podklad 3-5 cm, plávajúci poter 5-8 cm.

Použitie: Pre exteriéry a interiéry, staré a nové betónové podklady. Podklad má byť vždy pevný a zbavený prachu, potom ho treba opatriť väzobným mostíkom. Ak sa poter uloží na tepelnoizolačnú vrstvu, umiestnime separačnú vrstvu medzi tepelnoizolačnú látku a poterom. Popri zvislých stenách na prechádzajúce inštalačné rozvody treba umiestniť dilatačnú pásku (aspoň 5 mm-vú). V miestnostiach s plochou menšou ako 20 m2 nie je potrebné vytvoriť škáry. Po úplnom nanesení výrobku ho treba chrániť min. 24 hodín od zrážok a min. 7 dní od mrazu.

Technológia spracovania: Miešanie: k 1 vrecu suchej látky je potrebných 5-5,5L vody v závislosti od podkladu, okrem toho od teploty vzduchu a obsahu pary vo vzduchu. Pri miešaní pridávame vždy suchú zmes k vode. Cementový poter zmiešame pred použitím vždy na mieste vo vyčistenej miešačke na betón za 3-5 minút. Zmiešané množstvo sa odporučuje spracovať do 2 hodín. Cementový poter rozprestrieme a zhutníme latou, potom konečný povrch vytvoríme pomocou gletovacieho hladidla na potery alebo krídlovou hladičkou. Poter je pochôdzny a možno ho obkladať po 2 dňoch. V prípade priemyselného použitia je výrobok zaťažiteľný po 21 dňoch.

Aplikácia: pri teplotách nad +5°C a pod +30°C. Pripravená plocha je po stuhnutí a vyschnutí hotová na obkladanie, s nižšie uvedenými obkladovými materiálmi: nátery na betón, parketa, dlaždice z rôznych materiálov, PVC, umelohmotné nátery, linoleové podlahy, koberec.

Balenie: 40 kg papierové vrece.

  • Realizácia Kontaktného poteru:

1. Nosný podklad
2. Murivo
3. Okrajová izolácia
4. Vytvorenie väzobného mostíka (Acrylfix)
5. Poter

  • Technológia spracovania plávajúceho poteru:

Pevný podklad používame v prípade oddelenia hlukovej resp. tepelnej izolácie.
1. Nosný podklad
2. Murivo
3. Okrajová izolácia
4. Separačná fólia
5. Tepelnoizolačná doska odolná voči oderu
6. Poter
Aplikácia Klzného poteru (realizácia)
Poter oddeľujeme od pevného podkladu fóliou alebou inou oddelovacou vrstvou, takto sa vie pohybovať samostatne.

  • Technológia spracovania Oddeleného poteru:

1. Nosný podklad
2. Murivo
3. Okrajová izolácia
4. Separačná fólia
5. Poter
Starostlivo si, prosím,  prečítajte tieto informácie, venujte im pozornosť počas práce, pretože výrobca poskytuje záruku len na taký prípravok, ktorý bol aplikovaný odborným pracovníkom podľa predpísanej technológie. K výrobku sa okrem uvedeného množstva vody nesmie pridávať iný materiál.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru voči našim výrobom a za starostlivú prácu.