ACROPOL SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA NA PODLAHY

Predmiešaná samonivelizačná suchá malta prášková, flexibilná, s cementovým a umeloživicovým spojivom

Hlavné charakteristiky:

Zloženie materiálu: Sklominerál, cement, umelá živica, vlastnosti vylepšujúce prísady.

Spotreba materiálu: cca. 1,4 kg/m2/mm v závislosti od povrchu a hrúbky vrstvy.

Použitie: Na spoľahlivé, beztrhlinové vyrovnanie podkladového betónu v miestnostiach s podlahovým vykurovaním, exteriérových a interiérových stabilných betónových podkladov, povrchov vystavených výkyvom tepla, pod lepené podlahoviny.

Príprava podkladu:

Podklad má byť pevný, s primeranou nosnosťou, silný, nepohyblivý, nezmršťujúci, musí byť zbavený prachu, mastnoty, oleja a nečistôt. Na čistom, suchom povrchu pre homogénnu a rovnomernú nasiakavosť je účelné v každom prípade použiť hĺbkový základný náter Acrylbond. Spotreba materiálu Acrylbondu v neriedenom stave je cca. 0,1–0,2 l v závislosti od nasiakavosti a porozity povrchu. Acrylbond treba pred použitím riediť pridaním čistej vody. Pomer riedenia Acrylbondu: k 1 l Acrylbondu 1 – 1,5 l vody. Odporúčená teplota vody je 20 °C.

Miešanie malty: K 25 kg suchej malty 6–9 l čistej vody, v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu ako aj od potrebnej hrúbky vrstvy. Miešanie malty je praktické vykonať vŕtačkou s nízkym počtom otáčok, vybaveným miešacím nástavcom. Vymiešanú hmotu treba ešte raz premiešať po 10–15 minútovom státí.

Technológia liatia: Hmotu vymiešanú v správnom riedení treba rovnomerne rozliať na suchom podklade. V prípade potreby sa k vyhladeniu vrsty môže použiť aj nivelačná tyč. V jednom pracovnom postupe sa môže vyliať 2–10 mm hrubá vrstva. Ďaľšiu vrstvu je možné vyliať až po vyschnutí prvej vrstvy. Liatie vrstiev sa môže zopakovať dovtedy, kým sa nedosiahne potrebná hrúbka vrstvy. Obklady možno lepiť až po úplnom vyschnutí samonivelizačnej hmoty. Dobu schnutia ovplyvňuje teplota a vlhkosť vzduchu.

Doba schnutia: 5 mm hrubej vrstvy pri 20°C-vej teplote vzduchu a podkladu v optimálnom prípade je 24 hodín.

Skladovateľnosť: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom, silným slnečným žiarením do 6 mesiacov.

Balenie: 25 kg papierové vrece.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!