ACROPOL MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA OBKLADY A DLAŽBY C1

C1 Predmiešaná lepiaca malta prášková, sivej farby, s cementovým a umeloživicovým spojivom

Hlavné charakteristiky:

Zloženie materiálu: Sklominerál, cement, umelá živica, vlastnosti vylepšujúce prísady.

Vlastnosti: Ľahká spracovateľnosť, dobrá rozotierateľnosť, stabilná spoľahlivá kvalita, mrazuvzdornosť.

Spotreba materiálu: Môže byť rôzna v závislosti od technológie práce, základu a typu nalepeného obkladu; podľa hrúbky vrstvy cca. 1,2 kg – 1,4 kg/m2/mm.

Použitie: Je použiteľné v exteriéry aj v interiéry. K lepeniu obkladov na podlahy, ktoré sú vystavené silnej záťaže, na krytých terasách aj v miestnostiach, kde je nebezpečie mrazu.

Použiteľnosť: K lepeniu interiérových a mrazuvzdorných obkladov, štiepaného kameňa, platní z umelého kameňa a kameniny, na betón kvality vyhovujúcej požiadavkám základovej plochy, na cementovú a vápenno-cementovú omietku. Neodporučuje sa používať na kovy a drevo!

Príprava Podkladu: Podklad pre lepenie musí byť zbavený prachu, mastnoty, oleja a organických nečistôt. Povrch má byť pevný, suchý, nepohyblivý, nezmršťujúci. Uvoľnené časti treba odstrániť. Pri nerovnostiach väčších ako 3 mm odporučujeme použiť samonivelizačnú hmotu na podlahy KINGSTONE. Pred vyrovnaním porózneho a silne nasiakavého podkladu, alebo pred obkladaním je účelné použiť hĺbkový základný náter ACRYLBOND.

Miešanie malty: K 1 kg suchej lepiacej malty je potrebné pridať 0,3–0,5 l vody z vodovodu (ideálna je 20°C-vá), v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu a nasiakavosti základu. Miešanie malty je praktické vykonať vŕtačkou s miešacím nástavcom. Vymiešanú hmotu treba ešte raz premiešať po 10–15 minútovom státí. Túto hmotu sa odporúča spracovať v priebehu 4 hodín.

Lepenie, nanášanie: Lepiacu maltu nepožívajte pri nižších ako +5°C teplotách podkladu a vzduchu. Nanášanie vykonávajte podľa hore uvedených a podľa všeobecných odborných znalostí obkladania.

Skladovateľnosť: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom, silným slnečným žiarením do 6 mesiacov.

Balenie: 5 kg; 25 kg papierové vrece.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!