ACROPOL lepidlo na sadrokartón

Hlavné Charakteristiky:

Vlastnosti: Ľahká spracovateľnosť, dobrá rozotierateľnosť, stabilná spoľahlivá kvalita.

Zloženie materiálu: Sklominerál, sadra, vlastnosti vylepšujúce prísady.

Spotreba materiálu: Cca. 4-5 kg/m2.

Doba schnutia: 4 hod. podľa teploty a vlhkosti vzduchu.

Dokonalé stvrdnutie: po 24 hodín.

Chemický dopad: Pri dodržiavaní predisov bezpečnosti práce je zdraviu neškodné.

Použitie: Je použiteľné iba v interiéroch k lepeniu sadrokartónových dosiek.

Príprava podkladu: Podklad pre lepenie musí byť zbavený prachu, mastnoty, oleja a rganických nečistôt. Povrch má byť pevný, suchý, nepohyblivý, nezmršťujúci. Uvoľnené časti treba odstrániť!

Miešanie: K 1 kg suchej lepiacej malty je potrebné pridať 0,4 l vody z vodovodu (ideálna je 20 °C-vá). Miešanie malty je praktické vykonať vŕtačkou s miešacím nástavcom. Vymiešanú hmotu treba ešte raz premiešať po 5 minútovom státí. Túto hmotu sa odporúča spracovať v priebehu 60 minút.

Lepenie, Nanášanie: Lepiacu maltu nepožívajte pri nižších ako +5°C teplotách podkladu a vzduchu.

Skladovateľnosť: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom, silným slnečným žiarením do 6 mesiacov.

Balenie: 25 kg papierové vrece.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!