ACROPOL LEPIACI TMEL NA POLYSTYRÉN

Lepiaci a armovací tmel je predmiešaná, prášková suchá hmota šedej farby s cementovým a umeloživicovým spojivom, na priame použitie.

Hlavná charakteristika: Ľahko spracovateľný, hospodárny, dobre roztierateľný, pevný, vytvára povrch bez prasklín, spoľahlivá kvalita.

Použitie: Na minerálne povrchy, na betón, na hladkú omietku, na betonyp dosku v závislosti od dilatácie.

Zloženie materiálu: sklominerál, cement, umelá živica, vlastnosti vylepšujúce prísady

Spotreba materiálu: cca 6-7 kg/m2

- na lepenie polystyrénu v zásvisloti od základovej plochy

3-3,5 kg/m2

- na armovanie a tmelenie sklotextilnej sieťky

3-3,5 kg/m2

Spotreba materiálu je orientačná, v malom množstve sa môže odlišovať v závislosti od podkladovej plochy a technológie práce.

Miešanie: k 1 kg suchej hmoty 0,3-0,4 l vody z vodovodu (ideálna je 20 °C-vá), v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu a miery nasiakavosti povrchu. Miešať je účelné vŕtačkou vybavenou miešacím nástavcom. Zmiešanú hmotu necháme odpočinúť 10-15 min a potom ešte raz premiešame. Hmotu sa odporúča spracovať do 3 hodín.

Chemický dopad: Pri dodržaní bezpečnostných predpisov pri práci nie je zdraviu škodlivé.

Aplikácia: Lepenie a tmelenie polystyrénových dosiek, armovanie a gletovanie sklotextilnej sieťky.
Príprava povrchu: Základovú plochu je potrebné pred lepením očistiť od nečistôt. Povrch má byť pevný, suchý, nepohyblivý, nezmršťujúci.  Pri dodatočnej izolácii treba odstrániť padajúcu omietku. Kvalitný povrch treba natrieť správne riedeným hĺbkovým základným náterom ACRYLBOND.

Technológia použitia: Na hĺbkovým základným náterom ACRYLBOND upevnený, priľnavý, vysušený povrch prilepíme polystyrénové dosky tak, že ich natrieme lepidlom na okrajoch a bodovo na viacerých miestach. Lepidlo sa nesmie dostať medzi štrbiny polystyrénových dosiek. Po nalepení dosiek, keď je už lepidlo stuhnuté, treba sklotextilnú sieť vložiť do lepiacej armovacej hmoty nanesenej na vonkajšiu stranu dosiek, treba dávať pozor, aby bola sieť bez záhybov a nepokrčená, potom treba natrieť gletovacou hmotou. Je dôležité, aby gletovaný povrch bol rovnomerný a hladký a sieť úplne prikrytá. Pri dodatočnej tepelnej izolácii, na omietanej ploche je nevyhnutné na pripevnenie tepelnoizolačných dosiek používať hmoždenky. Pri aplikácii a sušení lepiaceho tmelu teplota podkladu a vzduchu nesmie klesnúť pod +5 °C!  Nepoužívajte v daždivom počasí a prudkom slnení. K prípravku okrem predpísaného množstva vody sa iné prísady pridať nesmú.

Skladovanie: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou, sálavým teplom, silným slnečným žiarením do 6 mesiacov.

Balenie: 25 kg papierové vrece.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!