ACROPOL Super flexibilné lepidlo na obklady a dlažby C2TE

C2TE predmiešaná suchá malta prášková, sivej a bielej farby, s cementovým a umeloživicovým spojivom

Hlavné charakteristiky: Nezmršťuje sa.

Zloženie materiálu: Sklominerál, cement, umelá živica, vlastnosti vylepšujúce prísady.

Vlastnosti: Flexibilnosť, mrazuvzdornosť, dobrá rozotierateľnosť, hospodárnosť, stabilná spoľahlivá kvalita.

Spotreba materiálu: Môže byť rôzna v závislosti od technológie práce, základu a typu nalepeného obkladu; podľa hrúbky vrstvy cca. 1,2-1,4 kg/m2/mm.

Použitie: Pri povrchoch vystavených výkyvom tepla, napr. miestnosti s podlahovým vykurovaním, terasy s juhozápadnou polohou, balkóny. Na obkladanie sádrokartónových dosiek, dosiek Stone a prírodných kameňov, respektive, lepeniu obkladov s intenzívnou záťažou a obkladov v mokrých miestnostiach. K lepeniu mramorových a žulových dlažieb.

Použiteľnosť: Na minerálne podklady, betón, hladenú základnú omietku. Na drevotrieskovú dosku s cementovým spojivom s prihliadnutím na dilatáciu. V prípade vonkajšieho použitia treba dbať na hydroizoláciu základu!

Príprava podkladu: Podklad pre lepenie musí byť zbavený prachu, mastnoty, oleja a organických nečistôt. Povrch má byť pevný, suchý, rovnomerný, nepohyblivý, nezmršťujúci. Uvoľnené časti treba odstrániť! Pri nerovnostiach väčších ako 3 mm odporučujeme použiť samonivelizačnú hmotu na podlahy KINGSTONE. Použitie hĺbkového základného náteru Acrylbond sa odporučuje v každom prípade. Ku kvalitnej práce pri vysokej teplote, na slabom, silne nasiakavom podklade je nevyhnutné.

Miešanie malty: K 1 kg suchej malty je potrebné pridať 0,3-0,5 l vody z vodovodu (ideálna je 20°C-vá), v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu a nasiakavosti základu. Vymiešanú hmotu treba ešte raz premiešať po 10-15 minútovom státí. Miešanie malty je praktické vykonať vŕtačkou s miešacím nástavcom. Túto hmotu sa odporúča spracovať v priebehu 4 hodín.

Lepenie, nanášanie: Lepiacu maltu nepožívajte pri nižších ako +5°C teplotách podkladu a vzduchu. Nanášanie vykonávajte podľa hore uvedených a podľa všeobecných odborných znalostí obkladania.

Všeobecné informácie: Obklad po lepení je v optimálnom prípade po 24 hodín (pri 20°C, v 2 mm hrúbke) pochôdzny, škárovateľný. Nalepený obklad treba do vyschnutia chrániť pred mrazom. Povrch znečistený lepidlom a škáry treba ihneď očistit. Použité náradia treba umyť po ukončení práce. Podlahové kúrenie možno ukladať až po úplnom vyschnutí lepeného povrchu! Pri podlahách s väčšou záťažou sa úplná zaťažiteľnosť dosiahne minimálne po 1 týždni.

Skladovateľnosť: Na krytom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou do 6 mesiacov.

Balenie: 25 kg papierové vrece.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru pri voľbe našich výrobkov a za Vašu starostlivú prácu!